timthumb

Actualment oferim naus industrials en venda a partir de superfícies de 636 m2. El Parc Empresarial està constituït per naus industrials modulars d’última generació totalment diàfanes que componen el conjunt empresarial; consten d’una superfície a partir de 323 m2 per planta. La nau industrial en planta baixa té una alçada lliure de 7 metres, a més d’una línia de finestres que li proporcionen llum natural; disposa també d’una zona de lavabos amb dutxa i sanitari. S’accedeix mitjançant una porta tràiler seccional, de grans dimensions 5 x 5 m., i, al costat, una porta noble de ferro amb acabats en acer inox, per als vianants, que és totalment independent i que dóna accés a la planta pis.
Les naus industrials en la planta pis tenen una alçada lliure de 5 m, la façana en mur cortina de vidre i disposen d’una zona equipada per a oficines amb fals sostre i terra de gres porcellànic , així com d’una altra zona de lavabos. Aquestes prestacions es completen amb l’espai reservat per a muntacàrregues i, en el cas de les naus d’última generació, amb un espai per a l’ascensor.
Les cobertes disposen d’unes grans lluernes que donen llum natural a tota la planta pis de la nau.

Una altra de les premisses és i ha estat apostar per unes estructures molt sòlides, que es van aconseguir a partir de pilars de formigó armat i també en el cas del forjat amb formigó pretensat. Una estructura que permet aconseguir una resistència de sobrecàrrega d’ús de 3.000 Kg /m2 en la planta baixa i de 1.000 Kg /m2 al primer pis, que permet una zona de treball amb maquinària pesada. Tot això sempre dins de la normativa i sent molt estrictes quant a qualitat.

Aquestes característiques fan possible la màxima eficiència energètica dels edificis industrials del parc, que s’aconsegueix també mitjançant la incorporació de cobertes de tipus Deck amb base de xapa d’acer prelacada, amb aïllament de llana de roca impermeabilitzada. Les façanes en la part superior amb mur cortina de doble vidre amb cambra d’aire, filtre solar i efecte reflectasol, el plafó sándwich de façana amb aïllament tèrmic i acústic, a la part baixa de la façana, bloc de formigó de tancament amb cambra d’aire amb monocapa per la cara exterior, arrebossat i pintat per la cara interior que li dóna una major resistència al foc. Un altre detall a destacar és que a totes les naus s’han col·locat també suports metàl·lics a la coberta en previsió de la bancada per a les instal·lacions d’Aire Condicionat o plaques d’energia solar, tot això per deixar les façanes el més netes possible i amb una presència més homogènia en tot el conjunt.

Instal·lacions, característiques / qualitats de les naus industrials.
Oficines
Paviments de gres porcellànic, amb fals sostre i façanes en mur cortina de vidre o amb finestrals, de fusteria d’alumini lacat amb doble vidre amb cambra d’aire, filtre solar i efecte reflectasol.

Telecomunicacions
Les naus disposen d’un armari de telecomunicacions amb la preinstal·lació per a serveis de telefonia, radio / televisió i una reserva de tubs des dels límits de la parcel·la fins a l’interior de la nau, per facilitar la instal·lació de la fibra òptica.

Electricitat
Armari elèctric incorporat a la façana amb la caixa general de protecció CGP o caixa seccionadora completament instal·lada, presa de terra i espai per als comptadors.
Als banys es realitza la preinstal·lació elèctrica de mecanismes i punts de llum.

Aigua
Armari reservat per a comptador, instal·lació de fontaneria i alimentació completa de banys amb aixetes i sanitaris completament instal·lats

Sanejament
Sistema de recollida d’aigües pluvials i negres amb arquetes practicables a la sortida del sanejament públic segons normativa vigent de control d’abocament de residus contaminants. Connexió fins als mòduls dels lavabos de planta baixa i de planta primera

Banys
Les naus industrials disposen en planta baixa de bany amb rentamans industrial, una dutxa i un vàter, independents. En la planta pis disposa d’un altre bany amb rentamans i dos vàters home /dona també independents, que disposen de ventilació estàtica. Els banys estan enrajolats en blanc en tota l’alçada i el paviment és de gres porcellànic, amb portes de fusta i porta RF en planta baixa.

Gas
Xarxa de gas canalitzat en el polígon

Coberta
Coberta de tipus Deck amb base de xapa d’acer prelacada, amb aïllament de llana de roca i impermeabilització de làmina de betum elastomèric fixada amb armadura de polièster autoprotegit amb grànuls de pissarra

Mesures contra incendis
Les parets mitgeres garanteixen una gran resistència al foc RF 180, la mitjancera de coberta una protecció RF 120 exigida per a la protecció de les naus veïnes i les portes metàl·liques un RF 90.

Els serveis, valor afegit

Un parc empresarial de les característiques del Granland Badalona Sud porta implícita també la necessitat de disposar de bons serveis tant per a les empreses com per als veïns de la zona. Actualment el parc compta amb quatre entitats bancàries que ja formen part de l’oferta del parc, i a les quals s’unirà pròximament alguna més als nous edificis, el ventall de serveis inclou també una corredoria d’assegurances, establiments especialitzats en ofimàtica (amb productes com consumibles d’informàtica, fax, copiadores, etc.) i en el lloguer de sistemes audiovisuals per a presentacions, tallers d’automoció, servei d’ITV a la zona i d’una gasolinera amb botiga multiproductes.
Un altre pes específic dins de l’oferta del parc són els restaurants, que actualment són tres però que s’incrementaran amb la posada en marxa dels nous edificis d’oficines que es construiran en els pròxims anys. Uns restaurants en els quals també s’ha buscat la qualitat, amb una planta baixa destinada a menús i cafeteria i, en la planta superior es puden habilitar per a dinars d’empresa, amb salons modulars; tot permet evitar desplaçaments al centre de Badalona o Barcelona.
Completen l’oferta una empresa de transport i missatgeria, a més d’altres instal·lacions molt pròximes al parc com un centre comercial, un complex esportiu per practicar fitness, natació o tennis, a més del port esportiu de Badalona proveït també de restaurants i serveis.

Les comunicacions, la clau / com arribar

Les comunicacions van ser el factor clau que es va tenir en compte a l’hora d’escollir aquesta zona de la ciutat per situar el Parc Empresarial Granland Badalona Sud. Unes comunicacions que, en tot cas, reforcen el seu rol de parc empresarial urbà i que s’estructuren a partir de l’autopista C-31 com a prolongació de la Gran Via de Barcelona, sortida Badalona Sud i les rondes de Barcelona com a principals eixos viaris sortides 25, 26 i 27. Aquests eixos bàsics es completen amb l’accés directe a la zona de Diagonal Mar a través de l’avinguda Maristany i al Poble Nou de Barcelona.

Com a complement a aquesta xarxa de comunicacions, el transport públic es presenta també com un dels valors afegits del parc. D’una banda, el Metro de Barcelona, la Línia 2 l’estació de Sant Roc que està situada a 5 minuts, igual com el Tramvia, Trambesos l’estació de Sant Roc, mentre que per la zona del litoral es pot destacar les estacions de Sant Adrià (del propi Tram Besòs) i de Rodalies Renfe, respectivament. Una altra alternativa són també els autobusos de Barcelona núm. 43 i 44, que tenen la seva parada d’inici i final de recorregut a pocs metres del Parc Granland Badalona Sud, i els autobusos de Badalona.