Nom:

E-mail:

Telèfon:

Comentaris:

Marcar aquesta casella indica que enteneu i accepteu que la informació que envieu s'emmagatzemarà i es visualitzarà segons el nostre Política de Privacitat.

Sí, entenc i accepto que la meva informació s'emmagatzemarà.

Edifici amb molt bona presencia corporativa, dins Parc Empresarial.
Acabats de qualitat, tipus oficina en Planta Pis.
Serveis en Planta Baixa i Planta Pis.
Disposa de muntacàrregues, instal•lacions elèctriques i d’aigua .

Superfície m2

Alçada lliure m.

Sobrecàrrega

Planta Baixa

810.87

7m. 3.000 kg/ m2

Planta Pis

812.13

4’5 / 5’5 m.

1.000 kg/ m2

Total

1623

 

 

Comunicacions:

  • Autopista: C 31 1ª Sortida Badalona Sud.
  • Enllaços : Ronda de Dalt i Ronda del Litoral
  • Metro: Línea 2, estació de Sant Roc   ( 5’ )
  • RENFE: RodaliesEstación Sant Adrià  ( 5’ )
  • Bus : H10, H14 , B21 i B 23

Telèfon de contacte: 93 415 64 44.